KonsApp Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu sözleşme, ‘konsapp.com‘ websitesi ve “KonsApp Mobil Uygulaması” nın ziyaretçilerine online olarak destek vermek üzere faydalanmak isteyen kullanıcıların yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. ‘konsapp.com’ websitesini ve KonsApp Mobil Uygulaması’nı kullanmak için lütfen aşağıdaki yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde ‘konsapp.com’websitesini ve KonsApp Mobil Uygulaması’nı kullanmaktan vazgeçiniz.

Bu Sözleşme, Websitesi’nin ve Mobil Uygulama’nın ve Hizmet dâhilindeki üyeliğinizin yasal kullanım koşullarını belirtmektedir ve “KonsApp Mobil Uygulaması” ve ‘konsapp.com’ websitesi tarafından önceden bildirimde bulunmaksızın üzerinde değişiklikler yapılabilir, bu tür değişiklikler “KonsApp Uygulaması” tarafından güncelleme yapıldığı andan itibaren geçerli sayılacaktır. Bu Sözleşme, KonsApp Mobil Uygulaması tarafından yayınlanan içerik ve konsapp.com’un Gizlilik Politikası ve Web sitesi ile ilgili her türlü duyurunun makul kullanım ilkelerini kapsar.


Tanımlar

Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

KonsApp Mobil Uygulaması: www.konsapp.com alan adına bağlı hizmet veren mobil uygulamadır.

Üye: KonsApp Mobil Uygulaması’ndaki üyelik formunu doldurmuş ve ardından kendisine mobil yolla gönderilmiş olan doğrulama kodunu kullanarak üyeliğini aktifleştirmiş kişidir. www.konsapp.com‘a üye olan kişi bu Kullanım Sözleşmesi’nin okuduğunu, kullanım sözleşmesinin içeriğini bütünüyle anladığını ve iki taraf arasında gerçekleşecek olan tüm hükümleri onayladığını kabul ve beyan etmiş sayılır.

Kullanıcı: www.konsapp.com websitesini ziyaret eden veya bu domain adresinin sunduğu bilgilerden faydalanan kişidir.


Taraflar

 1. İşbu KonsApp Mobil Uygulaması ve www.konsapp.com websitesi Kullanım Sözleşmesi, www.konsapp.com internet sitesinin sahibi ile KonsApp mobil uygulamasına üye olan mobil uygulama kullanıcısı ("Üye") arasında akdedilmiştir.

 2. Kullanıcı olarak adlandırılan kişi (üye), mobil uygulamaya giriş yaparak ve/veya üye olarak KonsApp Mobil Uygulaması Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve konulan tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.


Sözleşmenin Konusu

 1. İşbu Sözleşme’nin konusu, konsapp.com internet sitesi ve KonsApp Mobil Uygulaması üyelerinin www.konsapp.com internet adresinden ve KonsApp mobil uygulamasından faydalanma ve bu platformları kullanma şartlarının belirlenmesidir.

 2. www.konsapp.com bu Kullanım Sözleşmesindeki şartlar ve koşulları, kullanıcılara sununlan hizmetlerdeki yeni güncellemeleri, mobil uygulamada veya internet sitesinin içeriğinde oluşacak olan değişiklikleri, yeni kizmetlerin sunumundaki güncellemeleri veya değişiklikleri yapma hakkını kendisinde saklı tutar. Bu veya buna benzer durumların yaşanması halinde KonsApp uygulamasına üye olmuş kullanıcılara konsApp.com adresi üzerinden bilgilendirme yapılıp, uygulamanın güncel hali üyeye sunulacaktır.

 3. www.konsapp.com üyesi , herhangi bir şekilde uygulamada ve internet sitesinde yapılan değişiklikleri ve güncellemeleri, www.konsapp.com tarafından bilgilendirme yoluyla veya güncelleme gününü takiben ertesi günlerde websitesine ve mobil uygulamaya erişim sağlaması ve bu websitesi ve mobil uygulamasından yararlanması halinde; değişikliklerden veya güncellemelerden haberdar edilmediğini iddia edemez.


Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları

 1. Mobil uygulama üyeliği, KonsApp Mobil uygulamasının Giriş sayfasındaki ilgili yerlerin üye olmak isteyen kişi tarafından eksizsiz bir biçimde doldurularak, akabinde kullanıcının üyeliği mobil telefon numarasında gelen aktifleştirme kodu ile doğrulanması işlemi ie gerçekleştirilir. Kullanıcı, üye olmak isteyen kişi, bu üyelik işlemlerini tamamlamadan ve işbu Uygulama Kullanım Koşullarını onaylamadan www.konsapp.com websitesine ve mobil uygulamasına üye olma hakkı kazanamaz veya KonsApp mobil uygulamasının sağladığı özelliklerden faydalanamaz.

 2. www.konsapp.com websitesine ve mobil uygulamasına üye olma şartları arasında 18 yaşını doldurmuş olmak ve www.konsapp.com websitesi veya mobil uygulması tarafından üyeliğin kısıtlanması veya yasaklanma durumu olmaması şartı vardır. Reşit olmayan veya belirtilen durumlardan dolayı üyeliği kısıtlanmış olan kişilerin kayıt işlemleri tamamlanmış olsa dâhi www.konsapp.com üyesi sayılmayacağını belirtmek isteriz.


Hak Ve Yükümlülükler

Üye'nin(kullanıcının) Hak ve Yükümlülükleri

 1. www.konsapp.com üyesi, hizmetlerinden faydalanırken veya www.konsapp.com tarafından sunulan hizmetlerle alakalı işlemlerini yerine getirirken, site sahibi tarafından sözleşmede yer alan şartlara uygun bir şekilde davranacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

 2. Üye, Gizlilik Politikası’nda yer alan bilgiler ışığında diğer Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal gibi bir durumun beyan edilmesi durumunda, www.konsapp.com’un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileriihtiyaç dahilinde gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple www.konsapp.com'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3. www.konsapp.com üyelerin bu site tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacı ile kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üye'lerin sorumluluğundadır. Üye'lerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye'lerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden www.konsapp.com’un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

 4. Üye'ler, www.konsapp.com sitesi ve KonsApp Mobil Uygulaması’na erişim için taraflarınca sağlanan bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. www.konsapp.com kullanıcılar (üyeler) tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğunu araştırmakla ve bu bilgilerin, doğruluğunu taahhüt etmekle yükümlü değildir. Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olması halinde www.konsapp.com ortaya çıkacak olan zararlardan sorumlu tutulması söz konusu olamaz.

 5. www.konsapp.com üyesi, site tarafından yazılı bir onay verilmedikçe, Uygulama Kullanım Sözleşmesi’ndeki sağlanan haklarını ve bu kapsamdaki yükümlülüklerini , kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devretme hakkına sahip değildir.

 6. KonsApp.com sitesi ve mobil uygulaması üyeleri, websitesi ve mobil uygulamasının işleyişini bozacak herhangi br davranışta bulunmaları halinde, www.konsapp.com’un uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü sayılırlar.


Konsapp.com’un Hak ve Yükümlülükleri

 1. www.konsapp.com, mobil uygulaması ve websitesindeki hizmetleri ve içerikleri değiştirebilme ve üyeler tarafından sağlanan bilgilerin www.konsapp.com üyeliği durumuna bakılmaksızın üçüncü şahısların erişimine kapatma hakkına sahiptir. www.konsapp.com tarafından istenen değişiklikleri üye yerine getirmekle yükümlü olduğu gibi, talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesinden doğan zararlardan üye olan kişi sorumlu olur.

 2. www.konsapp.com üyeleri arasında oluşabilecek herhangi bir sıkıntıda veya uyuşmazlıkta www.konsapp.com’un arabuluculuk sıfatı söz konusu değildir.

 3. www.konsapp.com, Üyeler arasında KonsApp mobil uygulaması veya websitesi üzerinden yapılan mesajlaşma veya yorumlaşmalarda genel ahlak kurallarına uyulmamadığı durumları tespit etmek veya konsApp.com tarafından uygun görülmeyen içeriklerin oluşmasını engellemek adına içerik taraması hakkına sahiptir. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde söz konusu mesajların veya yorumların erişimini kısıtlayabilir. Böyle bir durumda söz konusu içeriğe sebep olan bir davranışta bulunan üyenin üyeliğini kısıtlama veya engelleme hakkı www.konsapp.com‘a aittir.

 4. www.konsapp.com, kullanıcılar tarafından iletilen kişisel bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşamaz. Bu kişisel bilgiler; adı, soyadı, telefon numarası, cep telefonu, kullanıcının e-posta adresi gibi kişiler bilgiler olup kullanıcıyı tanımlar ve bu bilgiler 'Gizli Bilgiler' olarak adlandırılır.


Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

 1. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İcra Daireleri yetkilidir.